Het maken van een tentoonstelling over het kapitalisme heeft ons 3 jaar gekost. Het leerproces dat het met zich meebracht was voor ons net zo verrijkend als de tentoonstelling zelf.

Het cultuurproject heeft de ambitie om dit creatieve proces tot leven te brengen bij scholieren.

Via een tiental workshops in de klas beginnen de leerlingen met een globale reflectie op het systeem dat hen omringt en stellen ze het in vraag. Vervolgens wordt per groep een thema gekozen dat verder wordt uitgediept. Tot slot produceren ze door middel van tekst en vervolgens een medium inhoud die in de tentoonstelling kan worden geïnstalleerd en die hen in staat stelt om aan de bezoekers uit te drukken wat ze hebben geleerd.

Het Museum van het Kapitalisme heeft al twee keer deelgenomen aan dit COCOF-programma. In 2015 hebben het Assomption-instituut en het Sint-Hubertuscollege in Boitsfort daarvan geprofiteerd en in 2017 hebben de studenten van het ICMR in Anderlecht hun aandacht gevestigd op het museum.