Wij zijn overtuigd van het belang van permanente vorming voor zowel jongeren als jongerenwerkers. Dit komt tot uiting in ons aanbod van opleidingen via participatieve en niet-formele activiteiten, maar ook in de uitwisseling van goede praktijken met onze vrijwilligers en partners.

In deze logica willen we de capaciteit ontwikkelen om 120 jonge animatoren/gidsen te leiden op het grondgebied van de Federatie Wallonië-Brussel. Door de reeds uitgevoerde projecten is ons opgevallen dat veel jongeren geïnteresseerd zijn in zowel onze pedagogie, in onze animatie methoden als in de inhoud van het kapitalisme. Deze jongeren zullen gebruik kunnen maken van deze opleidingen tijdens verschillende aanvragen voor activiteiten voor de vzw. Als we in het verleden gidsen voor een tentoonstelling trainden, zouden we de overstap maken naar trainers die in scholen kunnen werken, workshops kunnen leiden, een groep naar een tentoonstelling kunnen begeleiden, enz.

Onze gidsen worden echte ambassadeurs voor het Museum van het Kapitalisme, die in staat zijn om betrokken te raken bij bestaande projecten en op een autonome en actieve manier deel te nemen aan het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe projecten van onze organisatie. Bovendien kan elke nieuwe begeleider zijn ervaringen, netwerk en wensen delen met andere vrijwilligers die actief zijn binnen de organisatie, waardoor we steeds beter in staat zijn om aan de verwachtingen van onze vrijwilligers, partners en doelgroepen te voldoen.